Aktualności

Dbamy o Twoje dane


1 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
KLIENTÓW
Drogi Kliencie!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.
Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
BASKET PRO SP. Z O.O.
Jawornik 564
32-400 Myślenice
BIURO HANDLOWE:
UL. Legnicka 55d lok 4
54-203 Wrocław
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych
osobowych.
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
• zawarcie i realizacja umowy (np. umowy sprzedaży czy świadczenia usług),
• marketing bezpośredni (np. polegający na telefonicznym informowaniu o ofertach
Administratora),
Możemy także przetwarzać dane w celu badania Twojej satysfakcji z naszych usług.
2
Podstawa przetwarzania danych:
• umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej
zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej
zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu
bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach
analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych:
• Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• brak możliwości dokonania zakupu,
• brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,
• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych,
oferowanych przez Administratora.
Możliwość cofnięcia zgody:
• w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem
3
PROFILOWANIE
W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb,
tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W przypadku, gdyby
profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne
lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy
wyrazisz na to zgodę.
OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę
prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich
danych lub
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa.
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
4
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na
prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym
profilowania na podstawie tych przepisów,
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu
nadzorczego.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej
znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:
• osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą
bieżącą działalność;
• dostawca usługi hostingu;
• podmiot realizujący dostawę towarów;
• dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;
• podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej;
• organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII
EUROPEJSKIEJ
W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty
spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:
*5
uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą
Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Napisz na adres e-mail: dane@basketpro.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.