• W co wierzymy?

  Jesteśmy częścią Fruit of the Loom i działamy na całym świecie. Zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy nas otaczają, byli zdrowi i szczęśliwi. Dlatego realizujemy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Oznacza to, że robimy wszystko, żeby dostarczać ludziom jak najwięcej wartości i wspierać ich rozwój.

 • Co robimy?

  Dążymy do tego, żeby wywierać pozytywny wpływ na jakość życia. Szanujemy prawo, a w szczególności prawa człowieka. Promujemy zdrowy styl życia. Propagujemy zwiększanie szans na wykorzystanie indywidualnego potencjału. Rozwijamy programy edukacyjne. Udzielamy wsparcia społecznościom lokalnym.

 • Dzieci i młodzież przyszłością społeczeństw

  Jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy zachęcać do sportu i zaszczepiać miłość do koszykówki. Staramy się zachęcać dzieci do ruchu i trenowania, dlatego też uczestniczymy jako partnerzy w wielu letnich turniejach koszykówki ulicznej. Zarówno w dużych miastach jak i tych najmniejszych rozwijamy ducha sportu!

 • Równe szanse dla wszystkich

  Staramy się rozwijać koszykówkę na wielu poziomach. Jesteśmy partnerem polskiej reprezentacji koszykówki na wózkach inwalidzkich. Postawiliśmy sobie za cel rozwijanie tego pięknego sportu, który dostarcza niezwykłych, pozytywnych emocji.

 • Fundacja Marcina Gortata

  Fundacja MG13 działa od 2009 roku, spełniając marzenia swoich podopiecznych, jak i propagując koszykówkę wśród dzieci. Z Fundacją najbardziej znanego polskiego zawodnika NBA współpracujemy od początków jej istnienia. Mamy podobne cele związane z rozwojem sportu w Polsce.

 • Spalding jako pracodawca

  Dbamy o to, aby nasza reputacja była bardziej niż pozytywna. Bezwarunkowo szanujemy prawa pracowników i zawsze tworzymy zespoły, których członkowie mogą poczuć się jak jedna rodzina.

 • NIE dla łamania praw człowieka

  W związku z raportami dotyczącymi wykorzystywania dzieci oraz pracy przymusowej przy zbiorach bawełny w Uzbekistanie wprowadziliśmy zakaz pozyskiwania stamtąd tego surowca do naszych produktów. Zobligowaliśmy również do tego naszych partnerów biznesowych. Prowadzą oni ewidencję pochodzenia bawełny i udostępniają ją do szczegółowych kontroli.

 • TAK dla środowiska

  Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i naturalnych zasobów Ziemi. Przestrzegamy wszystkich regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 • W trosce o wodę

  Prowadzimy działania związane ze zmniejszeniem zużycia wody w procesie produkcji. Wprowadzamy systemy ponownego wykorzystania używanej wody w celu redukcji jej zużycia. W 2013 r. zmniejszyliśmy zużycie wody o ponad MILION LITRÓW.

 • W trosce o energię

  Wprowadziliśmy programy poszanowania energii, które w 2013 r. pozwoliły zaoszczędzić 5,7 MILIONA KILOWATOGODZIN. W ten sposób zmniejszamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 3914 TON. Jednocześnie zmniejszyliśmy wykorzystanie oleju opałowego o ponad 7 TYSIĘCY LITRÓW.

 • Recykling odpadów

  W 2013 r. poddaliśmy recyklingowi 84% NASZYCH ODPADÓW. Powtórnie wykorzystujemy włókna bawełny oraz tkaniny, dzięki czemu zredukowaliśmy odpady o 93,5 TONY ROCZNIE (jest to ilość odpowiadająca odpadom generowanym przez 41555 OSÓB).

 • Redukcja odpadów chemicznych

  Przeprowadziliśmy 923 PROJEKTY związane z udoskonalaniem procesów, które mają wpływ na redukcję odpadów chemicznych. Dzięki temu generujemy mniej o 1260 KILOGRAMÓW odpadów chemicznych.

 • W trosce o lasy

  Ograniczyliśmy ilość materiałów używanych do transportu i sprzedaży naszych produktów, dzięki czemu zmniejszyliśmy zużycie tektury w opakowaniach o 21405 TON.

 • Redukcja emisji gazów

  Zoptymalizowaliśmy trasy transportu naszych ładunków. Dzięki temu zmniejszyliśmy dystans o 365 732 171 KILOMETRÓW. Jest to odległość równa dziewięciokrotnemu okrążeniu kuli ziemskiej. W efekcie zmniejszamy roczną emisję gazów cieplarnianych o 6571 TON (jest to tyle samo co emisja generowana rocznie przez 1383 SAMOCHODÓW).

 • Certyfikaty

  Jesteśmy maksymalnie zaangażowani w utrzymanie najwyższych standardów etycznych. W związku z tym przyjęliśmy kodeks postępowania WRAP oraz wdrożyliśmy atest OEKO-TEX.

 • Certyfikat WRAP

  WRAP to zakrojony na największą skalę na świecie niezależny program akredytacyjny. Jego wdrożenie oznacza, że zapewniamy legalne, humanitarne i etyczne procesy produkcyjne.

 • Certyfikat OEKO-TEX

  Wszystkie nasze artykuły odzieżowe posiadają certyfikację najbardziej znanego na świecie systemu badania i certyfikacji tekstyliów. Jest to gwarancja, że nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla człowieka lub środowiska.